Cánh diều vàng Cross Stitch (Việt Nam) hỏi đáp

Ở đây bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi về cách thức hoạt động của Hội đồng quản trị. Sử dụng hộp tìm kiếm hoặc liên kết dưới đây để tìm cách của bạn xung quanh.

Blog FAQ

Tìm kiếm hỏi đáp

Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tìm kiếm của bạn để tìm trong các văn bản của các câu hỏi thường gặp cũng như các chức danh của họ.

Chọn một tùy chọn dưới đây để xác định cách bạn muốn truy vấn tìm kiếm của bạn để được điều trị. 'Bất kì từ' sẽ trở lại nhiều nhất, nhưng có lẽ ít có liên quan kết quả, trong khi 'Hoàn thành cụm từ' sẽ trở lại chỉ kết quả có chứa chính xác những gì bạn đang tìm kiếm.